fbpx

Als deelnemer bij Code Oranje krijgt een kind voetbaltraining en begeleiding op een hoog professioneel niveau welke minimaal te vergelijken is met het niveau wat je binnen één van de vier toonaangevende BVO-jeugdopleidingen zou kunnen krijgen.

Binnen Code Oranje hanteren we een opleidingsconcept waarin naast de professionaliteit binnen de opleiding, de geluk beleving van het kind 100% centraal moet staan. Het opleidingsconcept heeft een opleidingsomgeving waarbinnen veel aandacht is voor mentale begeleiding en overdracht en delen van kennis, geïntegreerd in een professionele technisch inhoudelijke leeromgeving. Een opleidingsconcept welke aansluit bij het individu en werkt op basis van gelijkheid en voor iedereen gelijke kansen biedt.

Binnen Code Oranje kan men zien en ervaren welke richting we op kunnen en willen gaan met betrekking tot het opleiden en begeleiden van trainers en jeugdspelers.

Vanuit Code Oranje gaan we workshops verzorgen voor verenigingen uit de regio Breda waarin we stilstaan bij het opleiden van jeugdspelers in de toekomst en in de regio in het bijzonder.

Naast de standaard trainingen is er de mogelijkheid deze in bepaalde leeftijden te combineren met een uur Deliberate free play.

In dit uur gaan kinderen, onder begeleiding van een pedagoog, vrij spelen binnen een voetbalomgeving. Zij gaan in volkomen vrijheid met veel plezier ontdekken vanuit eigen doelstellingen. Dit gebeurt zonder druk van een trainer of begeleider. Zij leren zelf organiseren en samenwerken rondom voetbal activiteiten. Alles gebeurt zoveel mogelijk in partijvormen zonder door andere dan de kinderen opgestelde regels.